Karel MarxBerlínská a kolínská prokuratura


Kolín 21. listopadu. V Berlíně skládá prokuratura zbraně před velezrádcem. První prokurátor, pan Sethe, místo aby uposlechl výzvy Národního shromáždění a konal svou povinnost vůči velezrádci Brandenburgovi — odstupuje.

Porýnský krajský výbor demokratů, který se snaží co nejvíc rozšířit usnesení Národního shromáždění a vyzývá k tornu, aby plány velezrádce byly zmařeny, je kolínským prokurátorem stíhán pro — vzpouru (?!).

„Kdo má moc, má i právo.“ — Představitelé práva stojí všude na straně moci.
Napsal K. Marx 21. listopadu 1848
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“
čís. 149 z 22. listopadu 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny