Karel Marx*Všeobecný stav obležení


Kolín 22. listopadu. Předpověděli jsme kolínské městské radě, že jí král odpoví na její petici kopanci.[a] Zmýlili jsme se však. Městská rada sice dostala kopance, ale ne od krále, nýbrž od Manteuffela — Brandenburga.[59] Tant Pis ![b] Říkali jsme dále, že po usnesení frankfurtského parlamentu je povinností levice, aby z něho vystoupila.[c] Jak se dovídáme, vystoupila nejen levice, ale i levý střed a vytvořily demokratický ústřední výbor. Tant mieux![d]

Všeobecný stav obležení, to je vymoženost březnové revoluce. Stav obležení v Düsseldorfu! Města se obléhají proto, aby se jich dobylo. Ve všech pruských městech se postupně vyhlašuje stav obležení, aby jich bylo znovu dobyto. Celého Pruska musí být znovu dobyto, protože celé Prusko se odtrhlo od Pruska. Jak se uskutečňuje stav obležení? Odzbrojením občanů. Jak je možno vyhlásit znovu stav obležení ve městě, jako je Kolín, které je už odzbrojeno? Tak, že se mu napřed vrátí zbraně. Vyhlásit v Kolíně znovu stav obležení znamená dát mu do rukou zbraně. Ať žije stav obležení!
Napsal K. Marx 22. listopadu 1848
Otištěno ve zvláštním vydání
„Neue Rheinische Zeitung“
čís. 150 z 23. listopadu 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:
(čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a Viz Městská rada zde. (Pozn. red.)

b Tím hůř! (Pozn. red.)

c Viz Frankfurtské shromáždění zde. (Pozn. red.)

d Tím lépe! (Pozn. red.)


59 Když deputace kolínské městské rady spolu s jinými porýnskými deputacemi žádala o audienci u krále, ministerský předseda Brandenburg zamítl jejich žádost. Když pak deputace poznamenaly, že zatím nebudou platit daně, řekl na to ministerský předseda, že si pro ně přijde s bodáky. 21. listopadu 1848 zaslal Brandenburg deputacím přípis, v němž je žádal, aby předložily své „názory a přání“ písemně. Tento přípis byl otištěn v „Kölnische Zeitung“, čís. 314 z 23. listopadu 1848.