Novinky


Kolín 28. listopadu. „Neue Rheinische Zeitung“ napsala v čísle ze 17. listopadu:

„A což teprve židé, kteří — alespoň jejich špičky — od emancipace své sekty všude stojí v čele kontrarevoluce, co ty čeká? Nečekalo se ani na vítězství, a už je hnali zpátky do ghetta.“[a]

Citovali jsme tehdy bydhošťské vládní výnosy. Dnes můžeme uvést ještě přesvědčivější doklad. Velká zednářská lóže u „Tří korun“ v Berlíně — princ Pruský je jak známo nejvyšší hlavou pruského svobodného zednářstva, právě tak jako je Bedřich Vilém IV. nejvyšší hlavou pruského náboženství — zastavila činnost lóže „Minerva“ v Kolíně. Proč? Protože přijala židy. Židům na vědomí!

Náhodou se nám dostal do rukou oběžník Brandenburgovy vlády, který vyzývá všechny krajské správy, aby hromadně pozatýkaly vedoucí osobnosti klubů.

Ze spolehlivého pramene se dovídáme, že Kolín, Düsseldorf, Cáchy atd. dostanou od našeho nejmilostivějšího mocnáře jako vánoční dárek říšské vojsko, a to Rakušáky. Pravděpodobně Chorvaty, Serežany, Čechy, Rácy, Srby atd., aby byl stejně jako ve Vídni i v Porýnské provincii obnoven „klid a pořádek“. Říká se ostatně, že Porýnská provincie nehraničí s Ruskem, nýbrž s Francií. Nejmilostivějšímu mocnáři na vědomí!
Napsáno 28. listopadu 1848
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 155 z 29. listopadu 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

a Viz Zpověď krásné duše zde. (Pozn. red.)