Karel Marx*Druhé stadium kontrarevoluce


Kolín 6. prosince. Kontrarevoluce vstoupila do svého druhého stadia. Národní shromáždění je rozpuštěno. „Nejvyšší milost“ vyhlásila beze všech okolků oktrojovanou ústavu.

Z celého toho pokrytectví, které se od května provozovalo s „dohodováním“, spadla teď poslední rouška.

Březnová revoluce byla prohlášena za neplatnou a „moc z boží milosti“ slaví svůj triumf.

Kamarila, junkeři, byrokracie a celá reakce v uniformě i bez ní jásá, že hloupý lid bude konečně zase zahnán zpět do chléva „křesťansko-germánského“ státu.
Napsal 6. prosince 1848
Otištěno ve zvldštním vydání
„Neue Rheinische Zeitung“
čís. 162 ze 7. prosince 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny