Pan Raumer ještě žije


Kolín 6. prosince. Nedávno jsme se zmínili o adresách loajality, které odevzdali králi hallští a berlínští profesoři. Dnes můžeme oznámit, že pan von Raumer, říšský vyslanec in partibus[a] podlézající toho času Bastidovi a Cavaignacovi, se svým prohlášením k adrese plně připojil k profesorské ostudě. Od říšského vyslance Raumerova druhu se opravdu nedalo nic jiného čekat. Jeho prohlášení má však patrně ještě jiný důvod. Na pana Raumera si v Německu už měsíce nikdo nevzpomněl. Ve své touze dostat se nějak z tohoto zapomenutí chopil se dychtivě příležitosti, kterou mu poskytli jeho berlínští spolubonzové, a honem uveřejnil zmíněné prohlášení. Tento Raumerův výrobek je uložen v posledním čísle „Preussischer Staats-Anzeiger“.




Napsáno 6. prosince 1818
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 162 ze 7. prosince 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

a — (in partibus infidelium); doslova: v zemích nevěřících. (Pozn. red.)