Karel MarxStátní převrat kontrarevoluce


Kolín 7. prosince. Národní shromáždění je rozpuštěno. Zástupci lidu byli „boží milostí“ rozehnáni.

Státní převrat, provedený s takovou drzostí, provází vláda ve svém zdůvodnění tohoto násilí ještě krutým výsměchem.[101]

Národní shromáždění sklízí nyní plody své vleklé slabosti a zbabělosti. Připustilo, aby se spiknutí proti lidu po celé měsíce v klidu připravovalo, zesílilo a zmohutnělo, a nyní se stává jeho první obětí.

Právě tak pyká lid za to, co zavinil v březnu a potom v dubnu a v květnu svou velkomyslností, nebo správněji svou hloupostí, a nakonec takzvaným „pasivním odporem“. Dostal nyní lekci, kterou si, doufejme, vezme k srdci. Příští jeho vítězství učiní konec „dohodování“ i všem ostatním frázím a licoměrnostem.
Napsal K. Marx 7. prosince 1848
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“
čís. 163 z 8. prosince 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

101 5. prosince 1848 bylo vydáno královské nařízení o rozpuštění pruského Národního shromáždění. Ve výkladu k tomuto nařízení obviňoval kabinet shromáždění, že se nepodřídilo výnosu z 8. listopadu, jímž se jeho zasedání překládalo z Berlína do Brandenburgu — opatření, které prý mělo za účel „zabezpečit svobodu debat lidových zástupců před anarchistickým hnutím v hlavním městě a jeho teroristickým vlivem“.