Dementi


Literární lumpenproletariát pana Dumonta, který snáší všechny kopance „Neue Rheinische Zeitung“ s nejdojemnějším pasivním odporem, se na druhé straně snaží pomstít tím, že udává policii redaktory „Neue Rheinische Zeitung“ za články, které nenapsali. Podle „Kölnische Zeitung“ z 25. prosince je prý autorem kolínské zprávy v „Deutsche Schnellpost“, vydávané v New Yorku, Freiligrath, a proto prý se účastnil kočičiny, věnované 8. listopadu patronům „Kölnische Zeitung“. Zdá se, že redaktorům „Kölnische Zeitung“ nedají spát „Maltheserovy[a] vavříny.
Napsáno 26. prosince 1848
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 179 z 27. prosince 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

a Viz Proces proti Gottschalkovi a druhům zde. (Pozn. red.)