Nová svatá aliance


Kolín 30. prosince. Kdekdo už ví, že mezi Pruskem, Rakouskem a Ruskem byla už před několika měsíci uzavřena nová „svatá aliance“. Zakrátko bude možno vytáhnout na světlo i samu smlouvu a seznámit s ní veřejnost. Duší tohoto spolku pánů „z milosti boha a knuty“ je Rusko. Avšak celá ruská politika a diplomacie je sama — až na několik výjimek — v rukou Němců nebo ruských Němců. Němce sice najdeme všude, kde se hlásí ke slovu absolutismus a kontrarevoluce, ale nikde jich nenajdeme tolik jako ve středisku permanentní kontrarevoluce, v ruské diplomacii. Je tu především německý žid hrabě Nesselrode; potom vyslanec v Berlíně baron von Meyendorf, původem z Estonska, a jeho pomocník, carův pobočník plukovník hrabě Benkendorf, rovněž Estonec. V Rakousku působí hrabě Medem, Kuronec, s několika pomocníky, vesměs Němci, např. panem von Fontonem. Baron von Brunnow, ruský vyslanec v Londýně, rovněž Kuronec, je spojovacím a zprostředkujícím článkem mezi Metternichem a Palmerstonem. A konečně ve Frankfurtu působí jako ruský zplnomocněnec baron von Budberg, Livonec. Tojejen několik příkladů. Mohli bychom jich uvést ještě desítky, nemluvě už o stvůrách petrohradského cara, které sedí na vysokých a nejvyšších místech v Německu a zároveň berou tučný žold od Ruska.

Jakou roli hraje v táboře nepřátel lidu a svaté aliance rakouská arcivévodkyně Žofie, nyní císařovna-matka, je všeobecně známo, a proto není třeba se o tom šířit. A na Žofii má zase velký vliv velkokněžna Helena, manželka velkoknížete Michala a dcera prince Pavla Württemberského. Helena je nejužším pojítkem mezi Mikulášem a Žofií a pověstným arcivévodou Ludvíkem.

Tyto osoby se už před několika měsíci domluvily na plánu, podle něhož se má rakouský císař stanného práva oženit se zbývající dcerou velkoknížecího páru, aby nová „svatá aliance“ byla zpečetěna a Rusko se ještě víc přiblížilo k svému cíli — k nastolení neomezeného panství knuty v Německu.
Napsáno 30. prosince 1818
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 183 z 31. prosince 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny