Bedřich EngelsNová politika v Poznaňsku


Kolín 20. června. Opět nový obrat v poznaňské záležitosti! Po stadiu vznešených slibů a nadšených provolání, po stadiu willisenovském přišlo pfuelovské stadium se šrapnely, cejchováním a holenými lebkami,[62] stadium krveprolévání a ruského barbarství. Popfuelovském stadiu přichází teď nové stadium smiřování!

Major Olberg, šéf generálního štábu v Poznani a hlavní účastník masakrů a cejchování, je náhle nuceně přeložen. Generál Colomb je přeložen, rovněž nuceně, z Poznaně do Královce. Generál Pfuel (řečený z Pekelného kamene) je povolán do Berlína a vrchní president Beurmann už tam přijel.

Tak už není v Poznaňsku ani jeden z těch rytířů, kteří měli v erbu pekelný kamínek a oháněli se břitvou; z těch hrdinů, kteří na vzdálenost 1000 až 1200 kroků odstřelovali z bezpečné zálohy bezbranné sedláky, ozbrojené jen kosami. Německo-židovští polákožrouti se třesou; cítí, že je vláda nyní zradila, jako předtím zradila Poláky.

Camphausenova vláda náhle prohlédla. Nebezpečí ruské invase jí nyní ukazuje, jaké obrovské chyby se dopustila, když hodila Poláky napospas běsnící byrokracii a pomořanské zeměbraně. Teď by si chtěla stůj co stůj znovu získat jejich sympatie - teď, když už je příliš pozdě!

Celá ta krvavá vyhlazovací válka proti Polákům, se všemi krutostmi a barbarstvím, které pokryly německé jméno věčnou hanbou, spravedlivá smrtelná nenávist Poláků vůči nám a nyní nevyhnutelná rusko-polská aliance proti Německu - aliance, která rozmnoží nepřátele revoluce o statečný dvacetimilionový národ - to vše se tedy stalo jen proto, aby měl pan Camphausen konečně příležitost vykoktat ze sebe své pater, peccavi[a]?

Snad si pan Camphausen nemyslí, že teď, kdy Poláky potřebuje, může si sladkými řečmi a ústupky opět získat jejich sympatie, utopené v krvi? Snad si nemyslí, že se svýma cejchovanýma rukama budou za něho bít, že za něho nastaví své oholené hlavy ruským šavlím? Snad si opravdu nemyslí, že povede kdy ten zbytek, který tu pruské šrapnely zanechaly, proti ruským kartáčům?

A snad si nemyslí, že může zůstat ve vládě po tom, když sám tak nedvojsmyslně přiznal svou neschopnost?
Napsal B. Engels 20. června 1848
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“
čís. 21 z 21. června 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:
(čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a — otče, zhřešil jsem. (Pozn. red.)

62 Na rozkaz pruského generála Pfuela byly zajatým účastníkům poznaňského povstání z roku 1848 holeny hlavy a lápisem (pekelným kamínkem) vypalován cejch na rukou a na uších. Z toho vznikla přezdívka generála Pfuela - von Höllenstein (z Pekelného kamene).