Karel Marx a Bedřich EngelsHansemannův kabinet


Kolín 23. června. Nový obrat v berlínské vládní krizi! Náš Hansemann byl pověřen vytvořením vlády a dojat padne s troskami staré vlády, s Patowem, Bornemannem, Schleinitzem a Schreckensteinem do náruče levému středu. Na této nové kombinaci se má podílet pan Rodbertus; je prostředníkem, který zjedná kajícím se troskám Camphausenovy vlády milost a odpuštění levého středu.

Z milosti pana Rodbertuse se našemu pruskému Duchâtelovi splňuje nejtoužebnější přání - bude ministerským předsedou. Camphausenovy vavříny mu nedaly spát; teď, když může volně rozepnout křídla, bude mít konečně příležitost dokázat, čeho je schopen. Teď se budeme moci obdivovat velkoleposti jeho kolosálních finančních plánů, jeho velkorysých projektů na odstranění veškeré bídy a nouze - oněch plánů, o nichž toho tolik nažvanil svým poslancům. Teď teprve je s to věnovat státu všechno bohatství oněch schopností, které předtím tak skvěle a úspěšně uplatňoval na železnici a na jiných místech. Teď teprve se budou otázky důvěry jen sypat!

Pan Hansemann překonal svůj vzor - díky obětavosti pana Rodbertuse se stává ministerským předsedou, a tím Duchâtel nikdy nebyl. Ale varujeme jej. Duchâtel měl své důvody, proč stále zůstával zdánlivě v pozadí. Duchâtel věděl, že víceméně vzdělané vrstvy v zemi, jak ve sněmovně, tak mimo ni, potřebují výmluvného rytíře "velké debaty", takového Guizota nebo Camphausena, který dovede v kterémkoli případě uchlácholit svědomí a uchvátit srdce všech posluchačů náležitými argumenty, filosofickými výklady, státnickými teoriemi a jinými prázdnými frázemi. Duchâtel rád dopřál svým řečným ideologům nimbus ministerského předsedy. Pomíjející slávy si necenil, šlo mu o skutečnou, praktickou moc, a věděl: kde je on, tam je skutečná moc. Pan Hansemann to chce zkusit jinak; zřejmě se v tom vyzná. Ale opakujeme: předsednictví vlády není pravé místo pro Duchâtela.

Bolí nás však pomyšlení, jak brzy se pan Hansemann zřítí ze své závratné výše. Neboť dříve než se Hansemannův kabinet ustavil, dřív než bude moci alespoň chvilku vychutnat svou existenci, propadl už záhubě.

"Za dveřmi stojí kat";[67]

reakce a Rusové buší na dveře, a dříve než kohout třikrát zakokrhá, Hansemannův kabinet padne a nic mu nepomůže pan Rodbertus ani levý střed. Pak adié předsednictví vlády, adié všechny finanční plány a kolosální projekty na odstranění bídy, všechno se zřítí do propasti a blaze panu Hansemannovi, bude-li se moci vrátit k svému skromnému měšťanskému krbu a přemýšlet o tom, že život je sen.
Napsáno 23. června 1848
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“
čís. 24 z 24. června 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

67 Z Heinovy básně "Ritter Olaf" ["Rytíř Olaf"].