Karel Marx a Bedřich EngelsZprávy z Paříže


Kolín 24. června, 10 hodin večer. Pošta z Paříže z 23. t. m. nedošla. Kurýr, kterému se podařilo dostat se sem, vypravuje, že když odjížděl z Paříže, došlo tam ke srážce mezi lidem a národní gardou a že ještě v určité vzdálenosti od města bylo slyšet silnou střelbu z děl.
Napsáno 24. června 1848
Otištěno ve zvláštní příloze
k „Neue Rheinische Zeitung“
čís. 25 z 25. června 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny