Karel Marx a Bedřich EngelsZprávy z Paříže


Kolín 26. června. Zprávy z Paříže, které právě došly, zabírají tolik místa, že jsme nuceni upustit od jakýchkoli komentářů.

Proto jen několik slov našim čtenářům. Ledru-Rollin a Lamartine i jejich ministři odstoupili, Cavaignacova vojenská diktatura přesídlila z Alžírska do Paříže, Marrast je civilním diktátorem, Paříž tone v krvi, povstání se rozrůstá v největší revoluci, která kdy byla, v revoluci proletariátu proti buržoasii - to jsou naše nejnovější zprávy z Paříže. Obrovskému rozsahu této červnové revoluce nestačí tři dny jako červencové a únorové revoluci, ale vítězství lidu je nepochybnější než kdykoli dříve. Francouzská buržoasie se odvážila toho, čeho se nikdy neodvážili francouzští králové; sama vrhla kostky. Tímto druhým jednáním francouzské revoluce teprve začíná evropská tragédie.
Napsáno 26. června 1848
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“
čís. 27 z 27. června 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny