Karel Marx a Bedřich EngelsVláda kontrarevoluce


Kolín 22. září. Tak tedy přece! Vláda prince Pruského je hotova, kontrarevoluce se chce odvážit posledního rozhodujícího úderu.

Přečtěme si tento dopis jednoho poslance:

"Berlín 20. září, 10 hodin večer. Právě jsme nabyli jistoty, že byla vytvořena naprosto kontrarevoluční vláda, totiž" (následuje seznam ministrů, který jsme přinesli včera podle zvláštního vydání "Zeitungs-Halle"). "Tato vláda přednese na zítřejším zasedání královo poselství, které dává vyhlídku na rozpuštění shromáždění. To povede k vyhlášeni permanentního zasedání, které bude mít pravděpodobně za následek novou velmi krvavou revoluci. Všechny strany Národního shromáždění konají ve svých místnostech nepřetržité porady. Mezi lidem vládne velké vzrušení. Wrangel vykonal dnes přehlídku vojska. Jde o všechno!"

Tak tedy přece! Koruna se uchyluje pod ochranu ukerských grandů a ukerští grandové se stavějí proti revolučnímu hnutí roku 1848. Donquijotové z východních Pomořan, staří válečníci, prodlužení velkostatkáři budou mít konečně příležitost omýt své zrezavělé meče v krvi rýpalů[243]. Gardy ověnčené lacinou slávou získanou ve Šlesviku mají zasadit rozhodující úder revoluci, která sahá na práva koruny, která chce důstojníkům zakazovat, aby kuli potají pikle, a která hodlá neúprosnou rukou Hansemannových finančních opatření strašlivě "směle sáhnout" do beztak už splasklých měšců braniborských junkerů. Garda se pomstí za potupu z 18. března, rozežene berlínské shromáždění a páni oficíři budou cválat po Unter den Linden přes mrtvoly revolucionářů.

Jen do toho! Kupředu s Bohem za krále a vlast!
Napsáno 22. září 1848
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 110 z 23. září 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

243 Rýpaly (Wühler) nazývali buržoasní konstitucionalisté v letech 1848 až 1849 v Německu republikánské demokraty, a ti jim zase na oplátku říkali vzdychalové (Heuler).