Karel Marx a Bedřich EngelsStav obležení v Kolíně[244]


Kolín 26. září. Také dnes vynecháváme přehled obsahu. Pospícháme, aby se list dostal do tisku. Ze spolehlivého pramene se dovídáme, že během jedné až dvou hodin má být ve městě vyhlášen stav obležení, občanská garda rozpuštěna a odzbrojena, listy "Neue Rheinische Zeitung", "Neue Kölnische Zeitung"[245], "Arbeiter-Zeitung"[246] a "Wächter am Rhein"[247] zastaveny, že mají být zřízeny válečné soudy a potlačena všechna práva vydobytá v březnu. Proslýchá se, že občanská garda není ochotna dát se odzbrojit.
Napsáno 26. září 1848
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 113 z 27. září 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

244 26. září 1848 vyhlásily úřady, poděšené růstem revolučně demokratického hnutí, v Kolíně nad Rýnem stav obležení „na ochranu osob a majetku“. Rozkazem vojenského velitelství byla zakázána činnost všech spolků sledujících „politické a sociální cíle“, byly zakázány schůze, rozpuštěna občanská garda a nařízeno jí, aby odevzdala zbraně, byly zavedeny válečné soudy, zastaveno vydávání „Neue Rheinische Zeitung“ a několika jiných demokratických listů.

245Neue Kölnische Zeitung für Bürger, Bauern und Soldaten“ [„Nové kolínské noviny pro měšťany, rolníky a vojáky“] — německý revolučně demokratický list, který vydávali v Kolíně nad Rýnem v letech 1848 a 1849 Friedrich Anneke a Friedrich Beust. List si vytkl za úkol provádět přístupnou formou propagandu mezi pracujícími ve městě i na venkově a také v armádě.

246 Tím se míní „Zeitung des Arbeiter-Vereines zu Köln“ [„Noviny kolínského Dělnického spolku“]‚ které vycházely v dubnu až říjnu 1848; do července 1848 byl jejich redaktorem Andreas Gottschalk, v červenci až září Joseph Moll. V těchto novinách se psalo o činnosti kolínského Dělnického spolku a jiných dělnických spolků v Porýnské provincii.

247Der Wächter am Rhein“ [„Strážce na Rýně“] — německý demokratický list, který vycházel v Kolíně nad Rýnem v letech 1848 až 1849 za redakce K. Kramera. Vedle jiných materiálů uveřejňoval list zprávy o schůzích kolínské Demokratické společnosti.