Karel Marx a Bedřich Engels„Neue Rheinische Zeitung“ opět vychází


Díky zájmu, který se projevil zejména v Kolíně o to, aby „Neue Rheinische Zeitung“ vycházela dál, podařilo se překonat finanční potíže způsobené stavem obležení a opět zahájit vydávání listu. Redakční výbor zůstává týž. Nově se jeho členem stal F e r d i n a n d   F r e i l i g r a t h.
Karel Marx,     
šéfredaktor „Neue Rheinische Zeitung“Napsáno 11. října 1848
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 114 z 12. října 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny