Karel MarxPfuelova vláda


Kolín 13. října. Když padla Camphausenova vláda, napsali jsme:

"Camphausenova vláda navlékla kontrarevoluci svůj liberálně měšťácký háv. Kontrarevoluce se cítí dost silná, aby tuto nepohodlnou masku odhodila. Vládu 30. března může snad na několik dní vystřídat jakákoli neudržitelná vláda levého středu (Hansemann). Jejím skutečným nástupcem je však vláda prince Pruského." ("Neue Rheinische Zeitung", čís. 23 z 23. června[a]).

A skutečně, po Hansemannově vládě následovala vláda Pfuela (Neuchâtelského).

Pfuelova vláda se ohání konstitučními frázemi jako frankfurtská ústřední moc "německou jednotou". Srovnáme-li corpus delicti[b], skutečnou podstatu této vlády s její ozvěnou, s jejími konstitučními proklamacemi, chlácholením, zprostředkováním a dohodováním v berlínském shromáždění, můžeme se o ní vyjádřit pouze těmito slovy, slovy Falstaffovými:

"Ach, jak jsme my staří oddáni neřesti lhaní!"[256]

Pfuelovu vládu může vystřídat jedině vláda revoluce.
Napsal K. Marx 13. října 1848
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“
čís. 116 z 14. října 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:
(čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a Viz zde.(Pozn. red.)

b — doličný předmět. (Pozn. red.)

256 Shakespeare, „Král Jindřich IV.“, díl II, jednání III, scéna 2.