Všem dělníkům v Německu![281]


BRATŘI DĚLNÍCI!

Nechceme-li být opět ze všech nejvíc oklamáni, nechceme-li, aby nás malá hrstka dále po dlouhou řadu let vykořisťovala, hanobila a utlačovala, nesmíme ztratit ani okamžik, nesmíme nečinně promarnit ani vteřinu.

Zůstaneme-li roztříštěni jako dosud, budeme slabí, třebaže jsou nás miliony. A naopak, jestliže se sjednotíme a zorganisujeme, vytvoříme sílu, které nic neodolá. Proto se, bratři, všude ve městech i na vesnicích zakládají dělnické spolky, v nichž se projednávají naše poměry, navrhují se opatření, jak změnit naše nynější postavení, navrhují a volí se zástupci dělnické třídy do německého parlamentu a podnikají se všechny ostatní kroky nutné k ochraně našich zájmů. Všechny dělnické spolky v Německu musí spolu co nejrychleji navázat a udržovat styky.

Navrhujeme Vám, abyste prozatím zvolili za středisko všech dělnických spolků Mohuč a abyste navázali písemný styk s podepsaným předsednictvem, abychom se mohli dohodnout na společném plánu a co nejdříve na poradě zástupců všech spolků definitivně určit sídlo ústředního výboru atd.

Očekáváme Vaše dopisy; nefrankujte je, my rovněž budeme posílat spolkům své dopisy nefrankované.

Mohuč 5. dubna 1848    
Dělnický vzdělávací spolek v Mohuči
   
Jménem předsednictva:
   
První předseda
Wallau
Tajemník
Cluss

Adresa:

Sekretariátu Dělnického vzdělávacího spolku v Mohuči, panu Adolphu Clussovi osobně. Mohuč, Františkánská ulice, čís. 156 1/2.


Otištěno v „Deutsche Volkszeitung“,
čís. 8 z 8. dubna 1848,
v „Mannheimer Abendzeitung“,
čís. 100 z 10. dubna 1848,
a v příloze k listu „Seeblätter“,
čís. 89 z 13. dubna 1848
  Podle textu „Deutsche Volkszeitung“
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

281 Výzvu „Všem dělníkům v Německu“ napsali emisař Svazu komunistů, člen ústředního výboru Wallau, který přijel z Paříže do Mohuče, a člen Svazu komunistů Cluss. Marx a Engels se 8. dubna 1848 zastavili cestou do Kolína v Mohuči, kde s místními komunisty projednali další plán postupu.