Protokol ze zasedání kolínské obce Svazu komunistů[282]


ZASEDÁNÍ Z 11. KVĚTNA 1848

Předseda Marx se táže Gottschalka, jaký je jeho názor nebo jak se rozhodl, pokud jde o Svaz: jaký postoj hodlá teď Gottschalk vůči Svazu zaujmout.

Gottschalk prohlašuje, že trvá na svém vystoupení, protože vzhledem k změnám v současné situaci žádal, aby byly změněny také stanovy Svazu, neboť za dosavadních stanov je prý ohrožena jeho osobní svoboda; prohlašuje však, že je ochoten za daných podmínek ve všech případech, kdykoli si to bude Svaz přát, být mu ve všem nápomocen.
H. Bürgers, předseda
Jos. Moll, tajemníkPoprvé uveřejněno v Marx-Engels
Gesamtausgabe, I. oddíl, sv. 7, 1935
  Podle textu rukopisu
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

282 V Kolíně existovala ještě před březnovou revolucí 1848 obec Svazu komunistů, jejímiž členy byli d‘Ester, Daniels, Bürgers, Anneke, Gottschalk aj. Většina z nich byla pod vlivem „pravých“ socialistů. Začátkem dubna 1848 byla obec doplněna členy Svazu komunistů, kteří přijeli do Kolína z emigrace. Jak je zřejmé z uveřejněného protokolu, došlo krátce po Marxové a Engelsově příjezdu k vážným názorovým neshodám mezi nimi a Gottschalkem. Uvedený dokument podepsali Bürgers a Moll jako vedoucí funkciolláři obce; Marx se účastnil zasedání jako předseda ústředního výkoru Svazu komunistů.