Soudní stiháni „Neue Rheinische Zeitung“


Kolín 7. července. Odpovědný vydavatel "Neue Rheinische Zeitung" Korff a šéfredaktor Karel Marx byli včera vyslýcháni vyšetřujícím soudcem; oba jsou obviněni z urážky, resp. pomluvy pánů četníků, kteří prováděli Annekovo zatčení, a pana vrchního státního návladního Zweiffela. Výslech začal ve 4 hodiny. Když byl asi 6 hodin skončen, odebral se vyšetřující soudce a státní návladní Hecker s obviněnými do redakční místnosti, kde byla s pomocí policejního komisaře vykonána domovní prohlídka, aby byl vypátrán rukopis, a tak i autor inkriminovaného článku[a]. Našli lístek s neznámým rukopisem, který však není kopií inkriminovaného článku. Tento lístek byl přiložen k obžalovacímu spisu proti Marxovi a společníkům. Podle této formulace je zřejmé, že úřady mají v úmyslu uspořádat proti redakci proces en masse[b], třebaže odpovědný vydavatel Korff, který jediný za noviny odpovídá, přejímá samozřejmě také soudní odpovědnost.
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 38 z 8. července 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

a Viz zde. (Pozn. red.)

b — hromadný. (Pozn. red.)