Soudní stiháni „Neue Rheinische Zeitung“


Kolín 22. července. Dnes ráno byl šéfredaktor „Neue Rheinische Zeitung“ Karel Marx znovu předvolán k vyšetřujícímu soudci, aby byl vyslechnut pro inkriminovaný článek o zatčení pana Anneka. Vydavatel novin p. Korff tentokrát předvolán nebyl.
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 53 z 23. července 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny