Soudní stiháni „Neue Rheinische Zeitung“


Kolín 4. srpna. Naše opletačky s prokuraturou pokračují. Odpovědný vydavatel Korff byl minulé pondělí opět předvolán k vyšetřujícímu soudci a včera byli obesláni dva naši redaktoři, Dronke a Engels, jako svědkové. Dronke je na nějakou dobu mimo Kolín, Engels přišel, nebyl však vyslýchán místopřísežně, neboť se domnívají, že lístek konfiskovaný nedávno v naší kanceláři je psán jeho rukou, a je tedy možné, že žaloba bude rozšířena i na něho.

Jak je vidět, prokuratuře nestačí, že vydavatel funguje jako odpovědná osoba. Do věci má být zapleten šéfredaktor, má být zjištěn autor inkriminovaného článku a redaktoři, z nichž každý může být autorem tohoto článku, mají být přinuceni, aby svědčili navzájem proti sobě, ba dokonce i sami proti sobě.
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 66 z 5. srpna 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny