Soudní stíhání „Neue Rheinische Zeitung“


Kolín 12. srpna. Pozoruhodné vztahy mezi naším listem a prokuraturou se stále ještě dál vyvíjejí. Včera byl předvolán jeden z našich redaktorů, Ernst Dronke, k vyšetřujícímu soudci jako svědek. Nebyl vzat pod přísahu, neboť tu bylo udání, že Dronke večer po Annekově zatčení navštívil jeho paní a zajímal se o podrobnosti zatčení. Na svědkovu otázku, proti komu je namířena obžaloba, bylo označení "Marx a společníci" vysvětleno v tom smyslu, že soud zamýšlí volat k odpovědnosti šéfredaktora Karla Marxe jako pravděpodobného autora inkriminovaného článku, kdežto odpovědného vydavatele listu Korffa si zavolá jen za určitých okolností.

Dronke ostatně prohlásil, že se necítí zavázán mluvit pravdu, poněvadž jako redaktor může být podezírán ze spoluautorství článku, a že nemíní svědčit sám proti sobě.
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 74 z 13. srpna 1848,
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny