Marxovo vystoupení
ve vídeňském Demokratickém spolku 28. srpna 1848


NOVINOVÁ ZPRÁVA

Vídeň 29. srpna. Na včerejší schůzi Demokratického spolku se jednalo o tom, zda má spolek podniknout kroky u císaře anebo u říšského sněmu, aby byl odvolán ministr Schwarzer nebo raději celá Doblhoffova vláda. Pan Julius Fröbel a pan Marx byli přítomni jako hosté a oba se zúčastnili debaty, každý z jiného stanoviska.

Pan Julius Fröbel byl toho názoru, že se spolek musí v té věci obrátit na císaře, zatímco pan Marx tvrdil, že demokratický princip je ztělesněn v říšském sněmu.[a] Nikoho tu neudivuje, že se berlínští "teoretikové" takzvaných demokratů prakticky pokoušejí "dohodnout" s panovníky.
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 94 z 5. září 1848,
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

a Vídeňský demokratický list „Der Radikale“ o tomto Marxově vystoupení napsal: „Pan Marx prohlásil, že je jedno, kdo bude ministrem, protože v této chvíli jde jak zde, tak v Paříži o boj mezi buržoasií a proletariátem. Mluvil velmi duchaplně, pádně a poučně.“ (Pozn. red.)