Marxovo vystoupení
v Prvním vídeňském dělnickém spolku 30. srpna 1848


NOVINOVÁ ZPRÁVA

Pan dr. Marx mluví o dělnících, konkrétně o německých dělnících v cizině.

Národní dílny a poslední dělnická revoluce v Paříži. Němečtí dělníci, prohlašuje, mohou být hrdi, že mezi deportovanými je mnoho jejich krajanů.

Chartisté v Anglii, jejich vystoupení v poslední době. Anglie a úplné osvobození evropských dělníků. Belgie...[a]
Otištěno v listu „Die Constitution“,
čís. 133 z 1. září 1848,
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

a Vídeňský demokratický list „Volksfreund“ přináší o Marxově vystoupení tuto zprávu: „Dr. Marx, redaktor ‚[Neue] Rheinische Zeitung‘, pozdravuje členy spolku a prohlašuje, že si pokládá za čest vystoupit v dělnickém spolku ve Vídni, stejně jako předtím vystupoval v dělnických spolcích v Paříži, v Londýně a v Bruselu.“ (Pozn. red.)