Resoluce kolínského shromáždění lidu
k povstání ve Frankfurtu


Prosíme o přetisknutí!

PROKLAMACE!

Němečtí říšští občané, kteří se 20. září zúčastnili kolínského shromáždění lidu,[a] u vědomí toho,

že usnesení frankfurtského Národního shromáždění z 16., jímž se schvaluje bezectné příměří s Dánskem, je zradou na německém lidu a na cti německých zbraní,

prohlašují:

1) členové frankfurtského tzv. Národního shromáždění, vyjímaje ty, kdo prohlásili před lidem, že jsou rozhodnuti vzdát se mandátu, jsou zrádci lidu;

2) frankfurtští bojovnici z barikád se velice zasloužili o vlast.

Tato proklamace nechť je co nejvíc vylepována i rozšiřována tiskem.

*

Příspěvky ve prospěch vzbouřenců a jejich rodin bude přijímat expedice „Neue Rheinische Zeitung“.[b]
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 110 z 23. září 1848,
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

a V textu současně uveřejněného letáku, nadepsaného „Resoluce shromáždění lidu“, je na tomto místě vloženo: „svolaného z podnětu bezpečnostního výboru, Demokratické společnosti a Dělnického spolku“. (Pozn. red.)

b V letáku je místo této věty vytištěno: „Expedice ‚Neue Rheinische Zeitung‘ oznámila, že je ochotna přijímat příspěvky na podporu frankfurtských barikádníků a jejich rodin a odesílat je poslanci Schlöffelovi ze Slezska, aby jich vhodně použil. Ostatní demokratické listy zajiste neodmítnou podobnou akci.“ (Pozn. red.)