Oznámení vydavatelů „Neue Rheinische Zeitung“ o zastavení listu


Našim váženým abonentům!

V souvislosti s vyhlášením stavu obležení pro Kolín, kdy se pero musí podřídit šavli, bylo zakázáno vydávání

„NEUE RHEINISCHE ZEITUNG“

a list není prozatím s to plnit své závazky vůči váženým předplatitelům.

Doufáme však, že výjimečný stav potrvá pouze několik dní, a pak během měsíce října začneme náš list v rozšířeném rozsahu, posílený novými značnými prostředky, expedovat našim předplatitelům o to včasněji, že budeme v krátké době používat k tisku nového rychlolisu.

Kolín 28. září 1848

Odpovědní vydavateléVydáno jako leták   Podle textu letáku
Přeloženo z němčiny