Černá listina


Kolín 13. října. Jeden z našich velmi dobře informovaných přátel z Bruselu nám píše:

"Engels a Dronke byli zatčeni a odesláni v trestaneckém vagónu za hranice jen proto, že byli tak neopatrní a řekli své jméno. Týž osud stihl kolínského dělníka Schmitze, který prý má podíl na osvobození Wachterově. Bruselská policie měla totiž dlouhý seznam osob, které uprchly z Kolína. Tak byla belgická policie také přesně informována o Schmitzově údajné účasti na Wachterově osvobození."

Není snad prozatímnímu policejnímu řediteli panu Geigerovi známo, kdo je autorem a odesílatelem této černé listiny?..


Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 116 z 14. října 1848,
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny