Marxova řeč,
v níž přijímá předsednictví kolínského Dělnického spolku

Z protokolu výborové schůze
kolínského Dělnického spolku 16. října 1848


Prozatímní předseda občan Röser oznamuje, že dr. Marx přistoupil na žádost deputace, vyslané spolkem, aby se postavil v čelo našeho spolku, a prosí ho tedy, aby zaujal své místo.

Dr. Marx mluví o tom, že jeho postavení v Kolíně je velmi nejisté. Odpověď, kterou dostal od bývalého ministra Kühlwettera na svou žádost o navrácení občanství, prý se rovná zastřenému vypovídacímu příkazu. Bude ovšem protestovat u Národního shromáždění. Na druhé straně bude nucen dostavit se před porotu pro údajný tiskový přečin. Kromě toho je přetížen prací vzhledem k tomu, že redakční komise „Neue Rheinische Zeitung“ byla dočasně rozbita. Přesto však je ochoten prozatím, než bude propuštěn dr. Gottschalk, vyhovět přání dělníků. Vláda a buržoasie nechť se přesvědčí, že se přes jejich pronásledování vždy ještě najdou lidé ochotní dát se dělníkům k disposici.

Dr. Marx mluví pak podrobněji o revoluční činnosti německých dělníků v cizině a v závěru zdůrazňuje, jak vynikající úlohu hráli dělníci v nedávné vídeňské revoluci. Navrhuje proto, aby se vídeňskému Dělnickému spolku poslala pozdravná adresa (návrh byl jednomyslně přijat)…

Předseda navrhuje (ve věci jednacího řádu), aby se první hodinu diskutovalo o spolkových věcech (tj. vnitřních a vnějších záležitostech spolku), druhou o sociálních a politických otázkách a schůze aby se zahajovaly o půl deváté (návrh byl přijat)…
Otištěno v „Zeitung des Arbeiter-Vereines zu Köln“,
čís. 40 z 22. října 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny