Z protokolu plenárního zasedání
kolínského Dělnického spolku 22. října 1848


Předseda dr. Marx zahajuje schůzi a činí několik poznámek o systému nepřímých voleb.

Občan Röser: "Byli jsme vyzváni, abychom vyslali delegáty na demokratický kongres, který se koná 26. t. m. v Berlíně. Přitom však vzniká otázka, má-li tam Dělnický spolek poslat někoho sám za sebe, anebo společně s Demokratickou společností. Na poslední výborové schůzi spolku byl přijat první návrh, tj. bylo rozhodnuto postupovat samostatně, toto usnesení však nabývá platnosti teprve po schválení plenární schůzí, přičemž je třeba uvážit i věcnou otázku úhrady výloh. Vzhledem k tomu navrhuji,

abychom zvolili jednoho delegáta sami za sebe jako zástupce našeho spolku a na úhradu výloh abychom stanovili dobrovolný příspěvek.

Návrh je přijat a jako minimální příspěvek stanoven jeden stříbrný groš…

Jako delegát na berlínský kongres byl navržen a zvolen občan Beust.

Shromáždění potvrzuje zvolení dr. Marxe za předsedu a občana Rösera za místopředsedu spolku…
Otištěno v listu „Freiheit, Brüderlichkeit, Arbeit“,
čís. 2 z 29. října 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny