Politický proces


Z Výmarska 3. února. Pod tímto datem přináší „Frankfurter Journal“ tuto zprávu:

„Konečně se blíží dny, kdy náš první porotní soud vynese rozsudek v probíhajícím politickém vyšetřování. Týden po týdnu stále odročovaný začátek přelíčení je prý nyní, jak se dovídáme, definitivně stanoven na 15. t. m. Zasedání poroty bude zahájeno procesem proti vůdcům demokratické strany, zatčeným v říjnu loňského roku zde ve Výmaru a v Jeně — dr. Lafauriemu, kandidátu Rothemu, studentu Amelungovi, dr. Ottovi a literátu Jädeovi. Ze spousty lidí, kteří byli tehdy zatčeni, jsou to snad jediní, proti nimž státní návladní mohl vůbec sehnat materiál k obžalobě. Vyšetřování proti zdejšímu literátu Deinhardtovi, rovněž v oněch dnech zatčenérsu, přineslo tak málo, že po dvou měsících, které proseděl Deinhardt v nezdravém vězení našeho trestního soudu, státní návladní nemohl na něho ani podat žalobu. Kandidát Lange z Jeny, který byl tehdy také zatčen, dostal ve výmarském vězení čtyřikrát chrlení krve, a teprve pak ho polomrtvého dopravili do Jeny k rodičům, kde záhy nato, když tam byl znovu tři dny za sebou vyslýchán trestním soudem, 7. ledna t. r. zemřel. Naši porotci se však podiví, až jim při přelíčení místo údajně velezrádných plánů, o nichž se rozšiřovalo a všelijak přetřásalo tolik zpráv, předloží skrovné, nicotné fakty, o něž se opírá obžaloba proti výše uvedeným osobám.“

(Doufejme, že při svém příštím vítězství nebude lid tak prostoduchý nebo zapomnětlivý, aby ponechal všechny katovské pacholky v úřadech a hodnostech, jako to udělal v březnu. Je možno téměř s jistotou předpokládat, že si naopak pospíší, aby celou tu bandu reakčních úředníků a mezi nimi především krvežíznivé, pokrytecké strážce zákona, kterým se také říká „soudci“, vsadil na půl roku vyšetřovací vazby do pensylvánských věznic[200] a pak je poslal k dalšímu léčení na stavbu železnic a silnic.)
Napsáno kolem 9. února 1849
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 218 z 10. února 1849
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

200 Pensylvánské věznice — věznice se systémem samovazby. První takové vězení bylo zřízeno roku 1791 ve Filadelfii (USA, stát Pensylvania). V 19. století se systém samovazby rozšířil také v Evropě; v Německu je systém samovazby zaveden ve známé věznid Moabit v Berlíně, postavené v letech 1842—1849, a v celé řadě jiných.