Karel MarxProces ve věci odepření daní


Kolín 9. února. Jestliže výrok poroty v našem předvčerejším tiskovém procesu byl důležitý pro tisk, tedy včerejší osvobození Marxe, Schneidera a Schappera je rozhodující pro všechny procesy ve věci odepření daní vedené porýnskými soudy. Fakta sama byla naprosto jasná a nepochybná. V inkriminovaném dokumentu bylo řečeno:

„Porýnský krajský výbor demokratů vyzývá všechny demokratické spolky v Porýnské provincii, aby přijaly a uvedly v život následující opatření:

1) Nyní, kdy se pruské Národní shromáždění samo usneslo na odepření daní, je třeba postavit se všude všemi prostředky proti jejich násilnému vymáhání;

2) všude je třeba organisovat domobranu na obranu před nepřítelem...

3) všude nechť lid vyzve úřady, aby veřejně prohlásily, zda uznávají usnesení Národního shromáždění a chtějí je plnit. Tam, kde odmítnou, je třeba jmenovat bezpečnostní výbory... Obecní rady, které se postaví proti zákonodárnému shromáždění, je nutno všeobecným lidovým hlasováním nahradit novými.“[a]

Tento dokument je jistě dost srozumitelný. Nehledě na to, zda usnesení o odepření daní má zákonnou platnost či ne, šlo zde o zřejmý případ podněcování k povstání a k občanské válce. Obvinění se také netajili tím, že „nepřítelem“ (viz bod 2) je třeba rozumět vnitřního nepřítele, ozbrojenou moc vlády. Přesto však státní úřady nedoufaly, že by je bylo možno odsoudit podle tohoto článku Codu, a zvolily mírnější obvinění: z vyzývání ke vzpouře a k odporu proti představitelům státní moci (článek 209 a další).

Šlo tedy jen o politickou otázku: zda byli obvinění na základě usnesení Národního shromáždění oprávněni vyzývat takto k odporu proti státní moci, organisovat ozbrojenou moc proti ozbrojené moci státu a o své újmě rozhodovat o sesazování a jmenování úředníků.

Po velmi krátké poradě odpověděla porota na tuto otázku kladně.

Po tomto výroku budou asi i Lassalle a Cantador brzy propuštěni na svobodu. Sotva lze očekávat, že by se k nim kolínský obžalovací senát zachoval jinak, než se zachovali porotci k Marxovi, Schneiderovi a Schapperovi.

Ostatně zítra se k Lassallovi ještě zvlášť vrátíme. Je tu zřejmě ušlechtilá snaha protáhnout jeho záležitost do konce příštího zasedání poroty (v březnu), a tak mu naoktrojovat další tři měsíce vyšetřovací vazby. Doufáme však, že výrok kolínské poroty zmaří takové lidumilné plány. O tom, jak se s Lassallem zachází v düsseldorfském vězení, přineseme zítra některé potěšující podrobnosti.[b]
Napsal K. Marx 9. února 1849
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“
čís. 218 z 10. února 1849
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

a Viz Provolání zde. (Pozn. red.)

b Viz Lassale zde. (Pozn. red.)