Bedřich EngelsVídeňský dopisovatel „Kölnische Zeitung“


Kolín 17. února. Ve světových dějinách je o hádanku méně! Pan Schwanbeck, který píše do „Kölnische Zeitung“ redakční články pod značkou Δ a zároveň v téže „Kölnische Zeitung“ otiskuje pod značkou ‚ zprávy z Vídně, všemožně, jak známo, pod obojí firmou pomlouval Maďary, obviňoval je ze zbabělosti a podlosti a nejen že je porážel, nýbrž několikrát je dokonce úplně rozdrtil a pěl dithyramby na vstup spojených vojsk do různých měst a komitátů v Uhrách, provázený stanným právem.

Pan Schwanbeck nyní sám rozluštil hádanku; podobně jako Achilles může i náš Schwanbeck jen sám vyhojit rány, které zasadil.

Jaké je rozluštění hádanky? — Strach z Weldena. Proto hanobil Vídeňany a Maďary, proto psal žalostné lži o úspěších rakouských zbraní, proto lízal paty Chorvatům a pandurům a koketoval s nimi.

Neboť, praví věhlasný Schwanbeck, neboť, praví:

„Velitel baron Welden až dosud výslovně nazýval lhářem a častoval čestným titulem zlomyslného darebáka každého, kdo by si byl troufal pochybovat o vítězném postupu císařské armády ve všech místech monarchie.“ („Kölnische Zeitung“, čís. 40.)

Pro samou úctu k Weldenovi museli být čtenáři „Kölnische Zeitung“ celé dva měsíce klamáni lživými zprávami o válce v Uhrách, psanými z Vídně pod značkou .

Goethe řekl o Pustkuchenovi:

„Vždyť i velryba má vši, proč bych je neměl i já.“[216]

Totéž může říci Kossuth o Schwanbeckovi.
Napsal B. Engels 17. února 1849
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“
čís. 225 z 18. února 1849
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

216 Goethe, „Krotké xenie“, V.