Karel Marx„Neue Preussische Zeitung“ o 18. březnu


Kolín 18. března. Orgán Bedřicha Viléma IV., „Neue Preussische Zeitung“, píše u příležitosti 18. března 1849:

Ale dvakrát běda národu, který oslavuje svou revoluci; hřešit je lidské, ale pyšnit se hříchem a oslavovat svůj zločin — toť ďábelské.

Ve fejetonu otištěném v témž čísle nazývá tento list boje 18. a 19. března „krvavou fraškou“! To je zasloužená odměna „Mému lidu“ za to, že provedl polovičatou revoluci.

Dále tento list oznamuje, že si Wrangel před několika dny „prohlížel“ Friedrichshain[271].

To jsme zvědavi, co si bude pan Wrangel „prohlížet“ 18. března 1850.
Napsal K. Marx 18. března 1849
Otištěno v druhém vydání
„Neue Rheinische Zeitung“
čís. 249 18. března 1849
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

271 Friedrichshain — viz poznámku [154] zde.