Karel Marx*18. březen


Kolín 18. března. Přiznáváme se svým čtenářům, že dnes nejsme s to napsat úvodník. Berlínská březnová revoluce, tato chabá ozvěna vídeňské revoluce, nás nenadchla. Berlín si 19. března 1848 zpíval: „Ježíši, má naděje!“ Radíme dobrým Berlíňanům, aby si tentokrát 18. března řekli: „Wrangele, má naděje!

„Neue Rheinische Zeitung“ oslaví své výročí teprve 25. června. [269]

A co udělá „Kölnische Zeitung“, tj. „kolínská buržoasie“?

22. března 1848 vytýkala „Kölnische Zeitung“ panu von „Arnimovi“ hlavně to, že zakázal „Rheinische Zeitung“. Camphausen tehdy ještě nebyl ministrem. To na vysvětlenou.

Vzpomínáme ještě na blahé časy, kdy byl Camphausen naším spolupracovníkem v Kolíně.[270] Tehdejší Camphausenův poměr k nám a náš dnešní poměr k němu — toť tajemství březnové revoluce roku 1848.
Napsal K. Marx 18. března 1849
Otištěno v druhém vydání
„Neue Rheinische Zeitung“
čís. 249 z 18. března 1849
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

269 Výročí povstání pařížských dělníků v červnu 1848.

270 Camphausen byl jedním z akcionářů „Rheinische Zeitung“, která vycházela v Kolíně v letech 1842 až 1843.