Bedřich Engels*Rozpuštění


Kolín 1. května. Poslanci, kteří sem včera přibyli z Berlína, vypravují, že také v Drážďanech jsou rozpuštěny sněmovny.

Hannover, Berlín, Drážďany — v Mnichově je zasedání sněmovny zatím jen odročeno — bodrý německý občane, nevidíš, jak ti chtějí zahrát?

Loni, když bylo svoláno frankfurtské shromáždění, nařídilo Prusko všem státečkům, aby svolaly sněmovny. Nyní, právě po roce, nařizuje Prusko všechny sněmovny rozpustit. Tehdy Camphausen, nyní Manteuffel. Pokaždé týž účel, týž úmysl. Camphausen a Manteuffel jdou přes všechny fráze ruku v ruce.

A v Německu se ještě najdou lidé, kteří hájí panovníky!
Napsal B. Engels 1. května 1849
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“
čís. 287 z 2. května 1849
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny