Bedřich EngelsZákaz shromáždění porýnských obecních rad


Kolín 2. května. Se zvláštním zadostiučiněním oznamujeme našim čtenářům, že shromáždění zástupců porýnských obecních rad svolané zdejší slavnou obecní radou bylo zakázáno prostým příkazem úřadů. „Dobří občané“, kterým bylo tak „blaze“ v září, když byla zakázána shromáždění demokratů[322], mohou nyní svým pánům a mistrům poděkovat. V září 1848 bylo spolčovací právo demokratů zrušeno alespoň otevřeným násilím, stavem obležení, kdežto spolčovací právo kolínské obecní rady zahynulo v nejkrásnějším rozkvětu půdy práva na pouhý kopanec.
Napsal B. Engels 2. května 1849
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 288 z 3. května 1849
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

322 26. září 1848 vyhlásily úřady, poděšené růstem revolučně demokratického hnutí, v Kolíně nad Rýnem stav obležení „na ochranu osob a majetku“. Rozkazem vojenského velitelství byla zakázána činnost všech spolků sledujících „politické a sociální cíle“, byla zakázána shromáždění na ulicích a náměstích, rozpuštěna občanská garda a nařízeno jí, aby odevzdala zbraně, byly zavedeny válečné soudy a zastaveno vydávání „Neue Rheinische Zeitung“ a několika jiných demokratických listů.