*Prodejná sprostota „Kölnische Zeitung“


Kolín 13. května. Upozorňujeme své čtenáře na poslední čísla „Kölnische Zeitung“, zejména na dnešní, nedělní číslo z 13. května.

Snad nikdy ještě nešla „nejsprostši neomalenost“ tak ruku v ruce s prodejnou sprostotou jako v posledních úvodnících a zprávách naší výtečné vrstevnice.

Ještě před několika dny jsme viděli majitele „Kölnische Zeitung“ pana Josefa Dumonta, jak se na sjezdu porýnských obecních rad energicky stavěl za přijatá usnesení. Dnes vidíme téhož pána, jak prostřednictvím svého služebníka Brüggemanna v každém řádku drze dává najevo radost z nezdaru vzpour, které byly výsledkem právě těchto usnesení porýnských obecních rad.

Ale zato má „Kölnische Zeitung“ to štěstí, že je naoktrojována v porýnských městech zároveň se stavem obležení jako jediný povolený list.

Vskutku, těmto městům se oktrojuje zároveň krev ašpína!
Napsáno 13. května 1849
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 297 z 13. května 1849
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny