„Kreuz-Zeitung“


Kolín 15. května. Pruský šibeniční plátek[a] nám způsobil neobyčejné potěšení tím, že uspořádal výbor nevlasteneckých výrazů z „Neue Rheinische Zeitung“ o „olomouckém vasalovi ruského cara“ a „pruských rytířských štěnicích“.[b] Výbor je pořízen jen z jednoho příspěvku z Vratislavi a uzavřen tímto výbuchem pohoršení svatouškovsky frivolní „rytířky kříže“.

„Ve srovnání s touto nebetyčnou drzostí bledne i oznámení o sňatku pruského krále, uveřejněné ve francouzském ‚Moniteuru‘ roku 1793: ‚Le jeune tyran de Prusse vient dʼépouser une demoiselle de Mecklenbourg!‘[c]

Aby si šibeniční plátek mohl co nejvíc doplnit charakteristiku „nebetyčné drzosti“ „Neue Rheinische Zeitung“, žádáme jej, aby laskavě přetiskl také Premier-Cologne[d] - z čísla 294 našeho listu — „Hrdinské činy Hohenzollernů“. Paní z Hohenzollernu prý je horlivou čtenářkou tohoto šibeničního plátku a my nejsme tak docela „exklusivní“, že bychom této ctihodné dámě nedopřáli, aby si pro rozptýlení přečetla některé historické podrobnosti o rodině svého manžela.
Napsáno 15. května 1849
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 299 z 16. května 1849
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

a „Neue Preussische Zeitung“ („Kreuz-Zeitung“). (Pozn. red.)

b Viz zde a zde. (Pozn. red.)

c „Mladý pruský tyran právě pojal za choť slečnu z Meklenburku!“ (Pozn. red.)

d — úvodník se značkou Kolín. (Pozn. red.)