*Nový pruský kopanec Frankfurtským


Kolín 15. května. Sotvaže svatá aliance knuty naoktrojovala Prusku nejnovější ústavu stavu obležení[a], už nám dnes připravila další radost druhým dokumentem, který není o nic méně zajímavý. Ty frankfurtské národně shromážděné onuce, které ve své radikální prostoduchosti, zbabělosti a zabedněnosti celý rok tak věrně pomáhaly zaprodaným zrádcům německého lidu nastolit kontrarevoluci, sklízejí teď, co zasely. Kdyby bylo možné, aby se našim národně shromážděným aspoň trochu rozsvítilo v hlavě a hrudi se jim nedmuly jen rozhorlením rozníceným březnovým pivem, ale aspoň špetkou revolučního rozhořčení a energie, muselo by to způsobit toto „královské nařízení“ charlottenburského vasalského knížete:

„Královské nařízení

My, Bedřich Vilém, z Boží milosti král pruský atd. atd., nařizujeme na návrh našeho kabinetu:

§ 1

Mandát poslanců zvolených do německého Národního shromáždění pruského státu na základě usneseni Spolkového sněmu z 30. března a 7. dubna 1848 a také našeho nařízeni z 11. uplynulého měsíce pozbyl platnosti.

§ 2

Poslancům nechť je toto naše nařízení doručeno naším zmocněncem ve Frankfurtu n. Moh. s příkazem, aby se podle něho zachovali, a s pokynem, aby se zdrželi jakékoli účasti na dalším zasedání shromáždění.

Dáno v Charlottenburgu 14. května 1849

Bedřich Vilém

hrabě von Brandenburg, von Ladenberg, von Manteuffel, von Strotha, von der Heydt, von Rabe, Simons“
Napsáno 15. května 1849
Otištěno ve zvláštní příloze
k „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 299 z 16. května 1849
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

a Viz zde.