Marxistický internetový archiv - Česká sekce

 Kolínským dělníkům


Na rozloučenou vás varujeme před jakýmkoli pučem v Kolíně. Za vojenské situace, jaká v Kolíně je, byste byli beznadějně ztraceni. V Elberfeldu jste viděli, jak buržoasie posílá dělníky do ohně a potom je nejpodlejším způsobem zrazuje. Stav obležení v Kolíně by demoralisoval celou Porýnskou provincii a stav obležení by v této chvíli byl nutným následkem každého vašeho pozdvižení. Zachováte-li klid, budou Prušáci zoufalí.

Redaktoři „Neue Rheinische Zeitung“ se s vámi loučí a děkují vám za účast, kterou jste jim projevovali. Jejich posledním slovem vždy a všude bude: osvobození dělnické třídy!
Napsáno 18. května 1849
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 301 z 19. května 1849
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny