Redakci „Frankfurter Journal“. — Prohlášení


Prosím váženou redakci „Frankfurter Journal“, abyste otiskli ve Vašem listu na předním místě a tučným písmem následující prohlášení; můžete-li tak učinit pouze ve formě placeného oznámení, prosím, abyste příslušnou částkou zatížili účet J. Weydemeyera, redaktora „Neue Deutsche Zeitung“[354].

Bingen 31. května

Dr. Karel Marx

PROHLÁŠENI

Redakce „Neue Rheinische Zeilung“ pokládá za svou povinnost oznámit svým dopisovatelům a veřejnosti, že nemá nic společného s plátkem, který vychází v Kolíně pod názvem „Westdeutsche Zeitung[355]. Podepsaná redakce si vyhrazuje právo zvlášť oznámit, kdy a kde bude „Neue Rheinische Zeitung“ opět vycházet.

Redakce „Neue Rheinische Zeitung“

Karel Marx, Ernst Dronke, Bedřich Engels, F. Freiligrath, Georg Weerth, F. Wolf, W. Wolf
Napsal K. Marx 31. května 1849
Prohlášení otištěno v „Neue Deutsche Zeitung“
čís. 129 a 133 z 2. a 7. června 1849,
a v druhém vydání „Neue Kölnische Zeítung“,
čís. 126 z 3. června 1849
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

354 „Neue Deutsche Zeitung. Organ der Demokratie“ [„Nové německé noviny. Orgán demokracie“] — demokratický list, který vycházel v letech 1848 až 1850, do 1. dubna 1849 v Darmstadtu a od 1. dubna 1849 ve Frankfurtu nad Mohanem. Odpovědným redaktorem listu byl do 1. října 1849 Otto Lüning, od 1. října 1849 Otto Lüning, Georg Günther a Joseph Weydemeyer.

355Westdeutsche Zeitung“ [„Západoněmecké noviny“] — německý demokratický list, vydávaný Hermannem Beckerem od 25. května 1849 do 21. července 1850 v Kolíně nad Rýnem. Tento list, ktěrý začal vycházet bezprostředně po zastavení „Neue Rheinische Zeitung“, se vydával za jejího pokračovatele; redakce listu oznámila, že předplatitelé budou napříště dostávat „Westdeutsche Zeitung“ místo „Neue Rheinische Zeitung“.