Karel Marx a Bedřich EngelsDopis redaktorovi listu „Times“


Vážený pane,

v dnešním čísle Vašeho listu v rubrice policejních oznámení jsme si všimli zprávy o rozhovoru, který se konal v Mansion-House mezi pány Fothergillem a Struvem a panem radním Gibbsem a týkal se německých emigrantů.[183] Prohlašujeme, že ani jeden z členů podepsaného výboru a žádný z německých emigrantů, kteří od tohoto výboru dostávají podporu, nemá s touto záležitostí nic společného.

Žádáme Vás, abyste toto prohlášení uveřejnil v příštím čísle Vašeho listu, ježto jsme v zájmu své národnosti nuceni protestovat proti tomu, že by četní němečtí emigranti žijící v Londýně měli být odpovědni za kroky, které někteří z nich podnikli o své újmě.

Zůstáváme, vážený pane, v plné úctě

        Demokraticko-socialistický výbor
pro pomoc německým politickým uprchlíkům

20, Great Windmill Street, Haymarket,
24. května 1850
Poprvé uveřejnil Institut
marxismu-leninismu při ÚV KSSS
roku 1934 rusky
  Podle rukopisu
Přeloženo z angličtiny

__________________________________

Poznámky:

183 Gustav Struve a Thomas Tothergill, vydávajíce se za představitele německých politických emigrantů v Londýně, obrátili se na Gibbse, který dočasně zastupoval londýnského starostu, se žádostí, aby byla zaopatřena práce pro sto německých emigrantů, kteří zůstali v Londýně úplně bez prostředků; Gibbs jejich žádost odmítl s tím, že v podobné situaci je mnoho anglických dělníků. Krátká zpráva o tom byla otištěna v „Times“ z 24. května 1850.