Karel Marx a Bedřich EngelsRedakční poznámka k článku I. G. Eccaria
„Krejčovství v Londýně neboli boj velkého a malého kapitálu“[258]


Autor tohoto článku je dělníkem v jedné z londýnských krejčovských dílen. Klademe německým buržoům otázku, kolik je mezi nimi spisovatelů, kteří by dokázali vystihnout podstatu skutečného hnutí podobně jako Eccarius?

Dříve než proletariát vybojuje svá vítězství na barikádách a na bojištích, ohlásí příchod své vlády řadou vítězství intelektuálních.

Nechť si čtenář povšimne: místo sentimentálně moralizující a psychologické kritiky, jíž proti existujícím poměrům používal Weitling a jiní literárně činní dělníci, bojuje tu proti měšťácké společnosti a jejímu hnutí čistě materialistické a svobodnější pojetí, nerušené žádnými náladovými vrtochy. Kdežto v Německu a ve značné míře i ve Francii se řemeslníci brání zániku svého polostředověkého postavení a chtěli by se sdružovat jako řemeslníci, Eccarius chápe porážku řemesla v zápase s velkým průmyslem a pokládá to za pokrok; současně nachází a odhaluje ve výsledcích a produktech velkého průmyslu reálné podmínky proletářské revoluce, kterou vyvolává v život a denně znovu vytváří sama historie.
Napsali K. Marx a B. Engels v říjnu 1850
Otištěno v časopise „Neue Rheinische Zeitung.
Politisch-ökonomische Revue“,
čís. 5—6, 1850
  Podle textu časopisu
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

258 „Krejčovství v Londýně neboli boj malého a velkého kapitálu“, práce Georga Eccaria, otištěná v „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue“, byla napsána pod přímým vedením Karla Marxe, který ji důkladně zredigoval. Analýza textu svědčí o tom, že její jednotlivé teze formuloval sám Marx.