Karel Marx a Bedřich EngelsDopis Adamovi, Barthélemymu a Vidilovi[257]


Pánům Adamovi, Barthélemymu a Vidilovi


Vážení pánové,

dovolujeme si vám oznámit, že už dávno pokládáme společnost, o níž mluvíte, za fakticky rozpuštěnou. Zbývá jedině zničit ustavující smlouvu[a]. Snad budou pan Adam nebo pan Vidu tak laskavi a navštíví tuto neděli 13. října v poledne pana Engelse v Soho, Macclesfield Street, čís. 6, aby byli přítomni spálení zmíněného dokumentu.

Znamenáme se, vážení pánové,
v plné úctě

Engels, Marx, Harney

Londýn 9. října 1850
Uveřejněno poprvé   Podle rukopisu
Přeloženo z angličtiny

__________________________________

Poznámky:
(čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a Viz zde. (Pozn. red.)


257 V polovině dubna 1850 uzavřeli Marx a Engels jménem Svazu komunistů dohodu s francouzskými blanquistickými emigranty, žijícími v Londýně, a s představiteli revolučního křídla chartistů o vytvoření „Světové společnosti revolučních komunistů“. Byla podepsána ustavující smlouva (psaná rukou Augusta Willicha), skládající se ze 6 článků (viz poznámka [a]). Po rozkolu v ústředním výboru Svazu komunistů se francouzští blanquističtí emigranti postavili na stranu sektářsky dobrodružné menšiny vedené Willichem a Schapperem a spolu s nimi navázali těsné styky s maloburžoazní demokratickou emigrací. Za této situace pokládali Marx a Engels za účelné počátkem října 1850 dohodu s blanquisty zrušit, o čemž svědčí i zde otištěný dokument.