Marxistický internetový archiv - Česká sekce
Marxistický internetový archív

 

Karel Marx
Bedřich Engels

Spisy

SVAZEK

7

srpen 1849 - červen 1851

(podle vydání vydaného Státním nakladatelstvím politické literatury Praha, 1959)

Oznámení o vydávání „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue“, K. Marx, B. Engels
Němečtí sociální demokraté a „Times“, B. Engels
Třídní boje ve Francii, 1848 - 1850, K. Marx
I. Červnová porážka roku 1848
II. 13. červen 1849
III. Následky 13. června 1849
IV. Zrušení všeobecného hlasovacího práva roku 1850

Německá kampaň za říšskou ústavu, B. Engels
1. Porýnské Prusko
2. Karlsruhe
3. Falc
4. Zemřít za republiku!

Recenze z „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue“, čís. 2, K. Marx, B. Engels
  G. Fr. Daumer, „Náboženství nového věku. Pokus o kombinátorsky aforistický výklad.“
  Ludwig Simon z Trevíru, „Několik slov k německým porotcům na obhajobu bojovníků za říšskou ústavu.“
  Guizot, „Proč se podařila anglická revoluce? Pojednání o dějinách anglické revoluce.“

První mezinárodní přehled, K. Marx, B. Engels
Otázka desetihodinového pracovního dne, B. Engels
Anglický zákon o desetihodinovém pracovním dni, B. Engels
Provolání ústředního výboru ke Svazu komunistů. Březen 1850, K. Marx, B. Engels

Recenze z „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue“, čís. 4, K. Marx, B. Engels
  Thomas Carlyle, „Stati z našich dnů. Čís. 1: Současná doba. Čís. 2: Vzorná vězení.“
  A. Chenu, bývalý kapitán gardy občana Caussidièra, „Spiklenci. Tajné společnosti; policejní prefektura za Caussidièra; dobrovolnické sbory.“ Lucien de la Hodde, „Zrození republiky v únoru 1848.“
  Emile de Girardin, „Socialismus a daně.“

Druhý mezinárodní přehled, K. Marx, B. Engels
Ludvík Napoleon a Fould, K. Marx
Gottfried Kinkel, K. Marx, B. Engels
Prohlášení emigrantského výboru, K. Marx, B. Engels
Dopis redaktorovi listu „Times“, K. Marx, B. Engels
Provolání ústředního výboru ke Svazu komunistů. Červen 1850, K. Marx, B. Engels
Pruští emigranti, K. Marx, B. Engels
Průvodní dopis k článku „Pruští špiclové v Londýně“, K. Marx, B. Engels
Pruští špiclové v Londýně, K. Marx, B. Engels
Dopis redaktorovi listu „Globe“, K. Marx
Oznámení redaktorovi časopisu „Neue Deutsche Zeitung“, K. Marx
Oznámení redaktorovi časopisu „Neue Deutsche Zeitung“, B. Engels
Dopis redakci časopisu „Weser-Zeitung“, K. Marx, B. Engels

Německá selská válka, B. Engels
  Předmluva k druhému vydání „Německé selské války“
  Dodatek k předmluvě z roku 1870 k „Německé selské válce“
I. Ekonomická situace a třídy v Německu
II. Hlavní opoziční skupiny a jejich programy: Luther a Münzer
III. Předchůdci: Selská povstání, 1476 - 1517
IV. Povstání šlechty
V. Selská válka ve Švábsku a ve Francích
VI. Selská válka v Duryňsku, Alsasku a Rakousku
VII. Význam selské války

Prohlášení o vystoupení z londýnského Německého dělnického vzdělávacího spolku, K. Marx, B. Engels
Dopis Adamovi, Barthélemymu a Vidilovi, K. Marx, B. Engels
Redakční poznámka k článku I. G. Eccaria „Krejčovství v Londýně neboli boj velkého a malého kapitálu“, K. Marx, B. Engels
O hesle zrušení státu a o německých „přátelích anarchie“, B. Engels
Třetí mezinárodní přehled. Od května do října, K. Marx, B. Engels
Prohlášení proti A. Rugovi, K. Marx, B. Engels
Dopis redaktorovi listu „Times“, B. Engels
Možnosti a perspektivy války Svaté aliance proti Francii roku 1852, B. Engels
Ústava Francouzské republiky, přijatá 4. listopadu 1848, K. Marx

Přílohy

Výzva k podpoře německých politických emigrantů
Účetní zpráva Výboru pro podporu německých emigrantů v Londýně
Zahájení úpisu akcií na „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue“
Účetní zpráva Sociálně demokratického emigrantského výboru v Londýně
Světová společnost revolučních komunistů
Účetní zpráva Sociálně demokratického emigrantského výboru v Londýně
Němečtí emigranti v Londýně
Účetní zpráva Sociálně demokratického emigrantského výboru v Londýně za květen, červen a červenec 1850
Usnesení ústředního výboru Svazu komunistů. 15. září 1850
Účetní zpráva Sociálně demokratického emigrantského výboru v Londýně od 1. srpna do 10. září 1850
Návrh londýnského kraje Svazu komunistů ústřednímu výboru Svazu v Kolíně
Stanovy Svazu komunistů (Text s poznámkami K. Marxe)
Předmluva k německému překladu zdravice A. Blanquiho (s textem zdravice)