Bedřich EngelsOznámení redaktorovi časopisu „Neue Deutsche Zeitung“


Ve fejetonu Vašeho časopisu ze dne 22. června dobrotivě přiznáváte, že zastavením časopisu „Neue Rheinische Zeitung“ vznikla v německém denním tisku „citelná mezera“. Protestujete však proti „tvrzení p. Engelse“, že „Neue Rheinische Zeitung“ byla jediným orgánem, který zastupoval proletariát nejen co do slov nebo dobrých úmyslů.

Ve svém článku o německé kampani za říšskou ústavu, uveřejněném v časopise „Neue Rheinische Zeitung“, čís. 1, jsem skutečně prohlásil, že „Neue Rheinische Zeitung“ je jediným orgánem, v němž je německý proletariát zastoupen nejen co do slov nebo dobrých úmyslů.[a] Domníváte-li se ovšem, že tímto tvrzením utrpěl jakoukoli újmu časopis „Neue Deutsche Zeitung“, blahé paměti oficiální orgán frankfurtské krajní levice, určitě si dělníky nesmírně zavážete důkazem, kdy, kde a jak „Neue Deutsche Zeitung“ zastupovala německý proletariát nebo jeho třídní zájmy.

Londýn 25. června 1850

B.Engels
Otištěno v „Neue Deutsche Zeitung“,
čís. 158, 4. července 1850
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

a Viz zde. (Pozn. red.)