Karel Marx a Bedřich Engels
Velikání emigraceXV

Mezitím zvolil tajný finanční výbor „emigrace“ správní výbor, skládající se z Kinkela, Willicha a Reichenbacha, a rozhodl se, že to teď vezme s německou půjčkou doopravdy. Student Schurz (jak sdělují koncem roku 1851 newyorská „Schnellposť‘, „New-Yorker Deutsche Zeitung“ a baltimorský „Correspondent“) byl poslán do Francie, Belgie a Švýcarska a vyhledal tam všechny ty staré nezvěstné a ztracené členy parlamentu, říšské regenty, poslance a jiné vynikající muže (až na zesnulého Raveauxe), aby od nich získal záruku na půjčku. Tito zapomenutí nešťastníci se horempádem za půjčku zaručili. vždyť záruka půjčky, pokud vůbec něco znamenala, byla vzájemnou zárukou na vládní pozice in partibus, a také pánové Kinkel, Willich a Reichenbach dostali tím záruku pro své vyhlídky do budoucnosti. Vždyť tihle ztrápení poctivci ve Švýcarsku byli tak posedlí „organizováním“ a zaručováním pozic, že si mezi sebou už dávno upravili budoucí ancienitu pro vládní místa podle čísel, přičemž vznikl hrozný poprask kvůli tomu, kdo má mít číslo 1, 2 a 3. Zkrátka, student Schurz přinesl záruku v kapse a oni se dali do díla. Kinkel sice teprve před několika dny při nové schůzce s „agitací“ slíbil, že nepodnikne jednostrannou půjčku „emigrace“; ale právě proto odjel se záručními podpisy a s plnou mocí od Reichenbacha a Willicha — údajně proto, aby v severní Anglii udal své estetické přednášky, ale ve skutečnosti proto, aby v Liverpoolu vsedl na loď do New Yorku a jako Parcival[243] sháněl v Americe svatý grál, zlato demokratické strany.

A teď začíná ten líbezný, podivuhodný, vzletný, neslýchaný, pravdivý a dobrodružný příběh o velkých bojích, které sváděla „emigrace“ s „agitací“ na obou březích oceánu s novým rozhořčením a nezdolnou vytrvalostí, Gottfriedova křižácká výprava, při níž soupeřil s Kossuthem a po těžkých strastech a nevýslovných protivenstvích se nakonec vrátil, s grálem v pytli, do svého rodného obydlí.

Or, bei signori, io vi lascio al presente,
E se voi tornerete in questo loco,
Dirò questa battaglia dovʼio lasso
Chʼunʼaltra non fu mai di tal fracasso.
                                        (Bojardo, canto 26.)[a43]

Pro dnešek dost a jednou, krásní páni,
až vrátíte se znovu v tato místa,
dál povím vám, jak tato bitva skvělá,
nad jiné ryčnější, se rozvíjela.

__________________________________

Poznámky:
(čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a43 Bojardo, zpěv 26. (Pozn. red.)


243 Parcival (Parsifal, Parzival) — hrdina mnoha středověkých eposů; rytíř, který se vypravil hledat svatý grál (viz poznámku [236]); vykonal mnoho hrdinských činů a stal se rytířem svatého grálu.