Marxistický internetový archiv - Česká sekce
Marxistický internetový archív

 

Karel Marx
Bedřich Engels

Spisy

SVAZEK

8

srpen 1851 - březen 1853

(podle vydání vydaného Státním nakladatelstvím politické literatury Praha, 1960)

Revoluce a kontrarevoluce v Německu, B. Engels
I. Německo při vypuknutí revoluce
II. Pruský stát
III. Ostatní německé státy
IV. Rakousko
V. Vídeňské povstání
VI. Berlínské povstání
VII. Frankfurtské Národní shromáždění
VIII. Poláci, Češi a Němci
IX. Panslavismus. Šlesvicko-holštýnská válka
X. Pařížské povstání. Frankfurtské Národní shromáždění
XI. Vídeňské říjnové povstání
XII. Dobytí Vídně. Zrada Vídně
XIII. Pruská zákonodárná sněmovna. Národní shromáždění
XIV. Obnovení pořádku. Říšský sněm a sněmovny
XV. Triumf Pruska
XVI. Shromáždění a vlády
XVII. Povstání
XVIII. Maloburžoazie
XIX. Konec povstání

Prohlášení. 4. října 1851, K. Marx
Osmnáctý brumaire Ludvíka Bonaparta, K. Marx
  Předmluva K. Marxe k druhému vydání, 1869
  Předmluva B. Engelse k třetímu německému vydání, 1885
I. Únor 1848 až prosinec 1851
II. Úpadek republikánů
III. Vzestup Ludvíka Bonaparta
IV. Porážka maloburžoazní demokracie
V. Ústavodárné shromáždění vs. Bonaparte
VI. Bonapartovo vítězství
VII. Shrnutí

Anglie, B. Engels
  I.
  II.

Dopis redaktorovi listu „Times“, K. Marx, B. Engels
Skutečné příčiny poměrné pasivity francouzského proletariátu v prosinci minulého roku, B. Engels
I.
II.
III.

Prohlášení zaslané listu „Kölnische Zeitung“, K. Marx
Velikání emigrace, K. Marx, B. Engels
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII. Gustav a kolonie odříkání
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Volby v Anglii. - Toryové a whigové, K. Marx
Chartisté, K. Marx
Volební korupce, K. Marx
Výsledky voleb, K. Marx
Činnost Mazziniho a Kossutha. - Spojenectví s Ludvíkem Napoleonem. - Palmerston, K. Marx
Pauperismus a svoboda obchodu. - Blížící se obchodní krize, K. Marx
Politické důsledky horečného podnikání, K. Marx
Prohlášení zaslané redakcím anglických novin, K. Marx, B. Engels
Prohlášení zaslané redaktorovi listu „Morning Advertiser“, K. Marx
Politické strany a perspektivy, K. Marx
Pokus o vytvoření nové opoziční strany, K. Marx
Kossuth, Mazzini a Ludvík Napoleon, K. Marx
Závěrečné prohlášení k nedávnému kolínskému procesu, K. Marx, B. Engels
Nedávný proces v Kolíně, B. Engels
Odhalení o kolínském procesu proti komunistům, K. Marx
I. Úvodem
II. Dietzův archív
III. Chervalovo spiknutí
IV. Originální kniha zápisů
V. Průvodní dopis k „Rudému katechismu“
VI. Willichova a Schapperova frakce
VII. Rozsudek

Parlament. - Hlasování 26. listopadu. - Disraeliho rozpočet, K. Marx
Odpověď Kossuthovu „sekretáři“, K. Marx
Porážka vlády, K. Marx
Vláda přestárlých. - Vyhlídky koaliční vlády atd., K. Marx
Politické perspektivy. - Obchodní prosperita. - Případ smrti hladem, K. Marx
Volby. - Finanční komplikace. - Vévodkyně ze Sutherlandu a otroctví, K. Marx
Trest smrti. - Pamflety pana Cobdena. - Opatření Anglické banky, K. Marx
Obrana. - Finance. - Vymírání aristokracie. - Politika, K. Marx
Povstání v Itálii. - Britská politika, K. Marx
Atentát na Františka Josefa. - Milánské povstání. - Britská politika. - Projev Disraeliho. - Napoleonova závěť, K. Marx
Parlamentní debaty. - Duchovenstvo a boj za desetihodinový pracovní den. - Smrt z hladu, K. Marx
Nucené vystěhovalectví. - Kossuth a Mazzini. - Otázka emigrantů. - Volební korupce v Anglii. - Pan Cobden, K. Marx
Kossuth a Mazzini. - Intriky pruské vlády. - Rakousko-pruská obchodní smlouva. - „Times“ a emigranti, K. Marx

Přílohy

Schůze ústředního výboru z 15. září 1850
Výzva k pomoci odsouzeným v Kolíně nad Rýnem
Výzva k podpoře představitelů proletariátu odsouzených v Kolíně nad Rýnem a jejich rodin