Karel MarxOdpověď Kossuthovu „sekretáři“

Redaktorovi „New-York Tribune“


Londýn, v úterý 14. prosince 1852

Vážený pane,

nedávno jsem Vám poslal vysvětlení[a], týkající se jednoho mého dřívějšího článku o činnosti Kossutha a Mazziniho[b], který vyvolal tolik povyku v americkém tisku. V tomto vysvětlení jsem mimo jiné konstatoval, že Kossuth sám nemá naprosto nic společného s různými články, které se vyrojily po mé zprávě, a že mým úmyslem bylo spíše zmíněné strany varovat atd. než na ně útočit; víc jsem k tomu nepokládal za nutné říkat. Ale tu jsem obdržel poslední americké noviny, kde bylo jakési oficiální odmítnutí mých poznámek, prý z pera sekretáře pana Kossutha. Vzhledem k tomuto „dokumentu“ jsem nucen Vás informovat, že jsem se obrátil na Kossutha a ten mi sdělil:

1) že v přítomné době nemá vůbec žádného sekretáře;
2) že nikoho nezmocnil k napsání zmíněného „odmítnutí“;
3) že o něm dokonce ani nevěděl, než dostal mé sdělení.

Po tomto „autorizovaném“ prohlášení se už k této věci nebudu vracet a přenechávám samozvaným advokátům, aby se sami utěšili ve svém zármutku nad tím, že jejich horlivost byla tak špatně přijata.

Váš soukromý dopisovatel


Napsal K. Marx
Otištěno v „New-York Daily Tribune“,
čís. 3656 ze 4. ledna 1853
Podpis: Karel Marx
  Podle textu novin
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:

a Viz zde. (Pozn. red.)

b Viz zde. (Pozn. red.)