Karel MarxProhlášení zaslané redaktorovi listu „Morning Advertiser“


Vážený pane,

přijměte mé upřímné díky za to, jak jste se velkomyslně ujal mých přátel obžalovaných v kolínském procesu.[a] Ponechávám obhájcům obžalovaných, aby odhalili celou tu řadu podlostí, spáchaných agenty pruské policie ještě i v průběhu procesu, a chtěl bych vás jen informovat o posledním úskoku, ke kterému se policie uchýlila, aby dokázala zločinné spojení mezi mnou a kolínskými obžalovanými. Podle sdělení „Kölnische Zeitung“ z 29. října předložil policejní rada Stieber další ze svých dokladů — směšný dopis psaný prý mou rukou, v němž jednomu ze svých domnělých agentů údajně nakazuji, „aby pod dveře spolehlivým demokratům v Krefeldu vsunul 50 výtisků ‚Rudého katechismu‘ a tento příkaz aby provedl kolem půlnoci 5. června 1852“.

V zájmu svých obžalovaných přátel tímto prohlašuji:

1) že jsem uvedený dopis nepsal;

2) že jsem se o jeho existenci dověděl teprve z „Kölnische Zeitung“ z 29. t. m.;

3) že jsem takzvaný „Rudý katechismus“ nikdy neviděl;

4) že jsem nikdy nijak nepřispíval k jeho rozšiřování.

Toto prohlášení, které jsem zároveň učinil před policejním soudcem v Marlborough Street a které má tudíž platnost přísahy, jsem poslal poštou do Kolína. Byl bych Vám velmi zavázán, kdybyste je otiskl ve Vašem listu, protože to by byl nejúčinnější způsob, jak zabránit pruské policii, aby je zabavila.

Zůstávám, vážený pane, v plné úctě Váš
                       dr. Karel Marx

V Londýně 30. října 1852
28 Dean Street, Soho


__________________________________

Otištěno „The Morning Advertiser“
z 2. listopadu 1852;
a „The Peopleʼs Paper“,
čís. 27 ze 6. listopadu 1852
  Podle textu v „The Morning Advertiser“,
porovnaného s textem v „The Peopleʼs Paper“,
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:

a Míní se prohlášení ve prospěch kolínských obžalovaných, uveřejněné v listu „Morning Advertiser“ (viz zde). (Pozn. red.)